Isang Gabay sa mga Salitang Kaugnay ng COVID-19

Sa Pakikipagtulungan ni:
Assistant Professor Eilene Antoinette G. Narvaez
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura - UP Diliman
at kasapi ng Filipinas Institute of Translation (FIT)

Isinalin sa Cebuano ni:
Hannah Marie R. Aranas
Guro ng Literatura, Nagtapos ng Digring Master ng Literatura sa Unibersidad ng San Carlos;
Tagasalin para sa mga materyales kaugnay ng COVID-19

Tampok na Salita Ngayon